Vad är luft?

Luft finns över allt, men hur får vi syn på att det är något?

Att arbeta med att synliggöra luft, att det är något och att det väger, kan göras varsom helst. I det här arbetet får eleverna se och känna luft genom olika praktiska aktiviteter och experiment.

Lektionsmaterial

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.
Fler lektionsförslag? Läs mer här.

Senast ändrad: 2018-03-12 18:35