Närmiljö som lärmiljö - geografi

Huvudbild geografi

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Staden kan användas i många sammanhang i undervisningen. Att studera hur människan samspelar med, förändrar och formar livsmiljöer i det som ligger nära eleverna kan göras i den egna staden.

Material som kartor och andra geografiska källor om staden ger också möjlighet att i undervisningen utgå från Malmö.

Inte minst finns det underlag att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Senast ändrad: 2019-07-02 08:46