Hållbar utveckling - Vad är det och vad kan jag göra? åk 4-6

Huvudbild SYSAV - konsumtionsmönster

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Begreppet hållbar utveckling är inte så lätt att få grepp om. Att titta närmare på den egna konsumtionen och skolans är ett sätt att få syn på innebörden av hållbar utveckling.

Genom ett undersöknade arbetssätt får eleverna verktyg för att kunna reflektera över sin egen konsumtion utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett besök på Sysavs anläggning i Norra Hamnen där frågeställningar om det hållbara samhället, livsstil och konsumtion kopplat till avfall och miljö sätts i centrum fördjupar arbetet och förståelsen för lektionsmaterialet.

Lektionsmaterial

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.


Senast ändrad: 2019-07-02 09:10