Närmiljö som lärmiljö – historia

Huvudbild historia

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Vem har bott i Malmö och hur kan vi ta reda på det? Genom att använda stadens fysiska platser som källor kombinerat med skriftliga källor och bildkällor kan vi få ta del av människors berättelser. 

Adelgatan är, vad man idag tror, den äldsta gatan i Malmö. Troligtvis fanns vägen innan staden fanns och det är kring denna Malmö har vuxit fram. Malmös historia är unik och har växlat mellan att inkluderas i den danska historieskrivningen och den svenska.

Lektionsmaterialet kring Malmös framväxt möjliggör för eleverna att utveckla historiska kunskaper genom praktiskt arbete med olika typer av källmaterial, skriftliga källor, bildmaterial och de fysiska platser i staden. Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration i samarbete med grundskolor och gymnasieskolor i Malmö, Malmö Stadsarkiv, Malmö museer och Malmö Universitet.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-10-17 16:02