1800-tal - Axel, ett människoöde under Malmös industrialisering

Huvudbld Axel - ett människoöde

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Platsers användning förändras över tid. Genom att arbeta med platser som anknyter till  1800-talet får eleverna i språkintroduktionen en inblick i denna tid och skapar samtidigt själv en känsla för platsen i nutid.

Att besöka en plats ger en känsla av att historia inte bara är något man läser om i en bok. En plats funktion med en byggnad eller staty förändras över tid. Vissa byggnader finns kvar men används på ett annat sätt idag. Andra byggnader har rivits och platsen har kanske fått en helt annan funktion.

I det här lektionspaketet får eleverna titta närmare på dokument som tar upp en ung pojkes arbetssituation i industrialiseringens Malmö. Under ett inplanerat besök på Stadsarkivet får eleverna bekanta sig med skriftliga källor som anknyter till Axels arbetssituation och under en stadsvanding använda byggnader som källor. Genom att koppla platser i Malmö med ett livsöde blir historia mer levande för eleverna

Materialet är   framtaget av Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med S:t Petri skola och Stadsarkivet för språkintroduktionen, men kan även användas i högstadiet. 

Lektionsmaterial

Digitala resurser

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.


Senast ändrad: 2019-10-11 14:30