1800-tal

Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle (under utveckling)

I slutet av 1700-talet var Malmö en relativ liten stad, men med hamnutbyggnaden och urbaniseringen under 1800-talet förändrades Malmö snabbt från ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

 1800-talet var ett omtumlande århundrande. I Europa utbröt revolutoner och krig pågick. I Sverige startade förvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Med ny teknik och skifte av jorden effektiviserades jordbruket. Färre jordbruksarbetare behövdes och blev till billig arbetskraft inom den framväxande industrin.

I denna tid av förändring växte folkrörelserna fram.

Lektionsmaterial

Digitala resurser

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2020-01-20 19:30