Bakgrundsfakta

Bakgrundsfakta är ett stöd för den som vill förstärka sina bakgrundskunskaper kring Öresunds bildande, vattenvägarnas betydelse, varför vi har kartor eller staden som handelscentrum.

Är det så att man behöver fördjupa sig i och arbeta mer med hur Öresund kom till, vilken betydelse vattenvägarna har haft genom historien, vem och varför man behövde kartor eller vikten av staden som handelscentrum finns här fördjupande texter kring detta ur ett Malmöperspektiv.

Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration i samarbete med Malmö museer.

Lektionsmaterial

Digitala resurser

Pedagogiska strategier

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2018-03-18 17:18