Forntiden

Forntidsvandring

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Forntiden är en lång tidsperiod med många omvälvande förändringar i landskapet och för människorna. Det är ett omfattande arbetsområde att ta sig an.

Det kan vara utmanande att arbeta med forntiden för att den innefattar en stor tidsrymd och kräver mycket kunskap. Jägar- och samlar-stenåldern omfattar cirka 8 000 år, bondestenåldern cirka 2 000 år, bronsåldern cirka 1 500 år och järnåldern cirka 1 500 år. Det är långa tider och människan har utvecklat seder, bruk och traditioner i samhällena. I Skåne tidigare än resten av Sverige.

Forntiden är ett lektionsmaterial som börjar i nutid, fortsätter i jägar- och samlarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern, för att avslutas i framtiden. Genom sagor och att bygga faktatexter jämför eleverna livet mellan förr och nu och kan på så sätt samtala om människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Övningarna knytes ihop med fysiska platser i staden. I filmen Forntiden - ett lektionspaket med Malmö som utgångspunkt visas och berättas om lektionsmaterialets innehåll.

Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med Nya Stenkulaskolan, Kryddgårdsskolan, Malmö Museer och Kulturförvaltningen.

 Lektionsmaterial

Digitala resurser

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.


Senast ändrad: 2019-12-10 11:30