Historiebruk

Malmö är en mångkulturell stad. Det innebär både utmaningar och möjligheter. En utmaning kan vara att få alla i Malmö att känna identitet med staden. Att ta upp exempel av hur platser i den egna staden används och har används historiskt underlättar när eleverna ska förstå användandet av historiebruk.

Historiebruk med Malmö som utgångspunkt innehåller övningar som är uppbyggda för att slussa eleverna genom olika exempel på historiebruk i staden. 

Övningarna har en tydlig tanke om progression. Det finns övningar där eleverna kan arbeta med ett historiebruk då samtid också är elevernas nutid. Andra övningar är exempel när samtid är dåtid. Detta är en progression i svårighetsgrad då eleverna har mer kunskap om sin samtid än dåtiden. Det betyder också att det krävs mindre referenskunskap när det handlar om historiebruk då samtid är lika med nutid.

I teoritexten Historiebruk – med Malmö som utgångspunkt finns teorierna bakom begreppet historiebruk beskrivet.

 Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-06-04 13:31