Närmiljö som lärmiljö – matematik

Huvudbild matematik

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Senast ändrad: 2019-07-03 07:56