Religiösa byggnader i Malmö

Det finns många olika sorters religiösa byggnader att utforska i Malmö. Arbetet här kommer att fokusera på de monoteistiska religionerna, judendom, kristendom och islam.

Genom att besöka och läsa mer om religiösa byggnader i staden utvecklar eleverna sina kunskaper om religioner i det egna samhället. Vid besöken får eleverna tillgång till olika heliga platser och möter personer som berättar om ritualer och levnadsregler som finns inom religionen.

Religiösa byggnader i Malmö är ett lektionsmaterial som möjliggör för eleverna att studera en religiös byggnad i taget.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2020-02-13 13:13