Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Bidrag fördelas årligen till grundskolans årskurs F–9.

Information till skolor

Ansökan om bidrag för de kommunala skolorna görs av grundskoleförvaltningen. Du hittar mer information på intranätet.

Som fristående skola sker ansökan direkt till Kulturrådet av den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet. Om du som fristående skola har frågor kring till exempel ansökan och kulturaktörer kan du vända dig till barnkulturenheten@malmo.se.

Inspirationsdag

I början av varje år arrangeras en inspirationsdag som en mötesplats för skola och kultur. Dagen innehåller inspiration, dialog och möten. För frågor och mer information om skapande skola kan du mejla till skapandeskola.grf@malmo.se.

Senast ändrad: 2019-05-27 16:54