Publicerad 2019-05-23 08:49

Senast uppdaterad 2019-05-24 11:22

Malmö stads kulturstipendiater 2019

Malmö stads kulturstipendiater 2019

Malmö stads kulturstipendiater 2019. Foto: David Levin.

Årets kulturstipendiater är aktiva inom bland annat konst, musik, litteratur och teater. Torsdag 23 maj delades Malmö stads kulturstipendier för 2019 ut till 13 stipendiater. Utdelningen skedde tradtionsenligt i Rådhuset.

Malmö stads kulturstipendier för konstnärlig utveckling tilldelas tio personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området. Stipendier för värdefulla insatser tilldelas två personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Stipendierna är på 35 000 kronor.

Nytt för i år är att också en person tilldelas kulturstipendium till minne av Gunni Johansson. Stipendiet är på 50 000 kronor.

– Med nyfikenhet, kreativitet och engagemang bidrar kulturstipendiaterna till ett rikare kulturliv. Nu får vi ytterligare 13 ambassadörer som befäster Malmös som kulturstad. Kulturstipendierna är ett bra sätt att skapa förutsättningar för stipendiaterna att ta nya kliv i sitt kulturskapande, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

Årets stipendiater

Fakta