Publicerad 2020-02-05 08:45

Senast uppdaterad 2020-02-10 20:57

Ny väg in till "Mina sidor"

Kulturstipendium 2018

I takt med att Malmö stad utvecklar fler e-tjänster har vägen in till "Mina sidor" uppdaterats. Du följer dina ärenden om ansökan och redovisning om kulturstöd under Mina sidor på malmo.se/sjalvservice.

När du klickar på Mina sidor kommer du nu först till en innehållssida. För att nå dina pågående och sparade ärenden hos oss så klickar du på ”Ansökan om bidrag/stöd inom kultur och socialt område (Mina sidor)” under ”Ärenden inom kultur och fritid”. Därefter loggar du in med e-legitimation och kommer till Mina sidor som vanligt.

Röd bil som pekar på mina sidor inom ämnet kultur och fritid