Publicerad 9 juni 2020

9 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Åtgärder inom kulturstöd med anledning av coronapandemin

Sidan är uppdaterad senast: 2020-06-09 11:02

Många kulturaktörer har drabbats hårt av corona-pandemin. Malmö stad ger möjlighet till extra kulturstöd för att motverka de negativa effekterna. Till er som redan beviljats ordinarie verksamhetsstöd eller projektstöd kommer vi i normalfallet inte kräva återbetalning.

Mer detaljerad information kring hantering av ansökningar, redovisningar och uppföljning kommer att kommuniceras löpande genom denna sida, via e-tjänsterna för kulturstöd och vid behov i samtal med våra handläggare.

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt genom pågående ärenden på Mina sidor på självservice eller via mejl till kulturstod@malmo.se.

Extra kulturstöd

Det finns två former av extra stöd – dels ett stöd till fristående kulturorganisationer och dels arbetsstipendier till enskilda kulturutövare. Totalt finns 4 miljoner kronor att fördela. Ansökan öppnar tisdag 9 juni och sista ansökningsdag är måndag 22 juni 2020.

Stöd till fristående kulturorganisationer

Arbetsstipendier för enskilda kulturutövare

Stödet ska bidra till att upprätthålla en hållbar kulturell infrastruktur i Malmö och ska främja mångfalden av aktörer och konstformer.

Hantering av beviljat ordinarie verksamhetsstöd och projektstöd

Kulturförvaltningens fokus är att värna det fria kulturlivet och att underlätta för er kulturaktörer att ta sig igenom de svårigheter som orsakas av coronaviruset.

Som central bidragsgivare kommer vi i hantering och uppföljning att ta stor hänsyn till detta och i normalfallet inte kräva återbetalning av beviljade stöd.

Ni som fått stöd ska alltid informera förvaltningen vid större förändringar och stämma av kring reviderad planering och budget, vilket gäller även nu.

Generellt ser vi positivt på kreativa och alternativa lösningar samt omprioriteringar för att möjliggöra genomförandet av arrangemang, aktiviteter och utvecklingsarbete.

Regeringen fördelar stödpaket om 500 miljoner till kulturen

Statens kulturråd ska fördela 370 miljoner kronor till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter eller drabbas av merkostnader. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.