Publicerad 7 maj 2020

7 maj 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Åtgärder inom kulturstöd med anledning av coronavirus och covid-19

Genomförandet av ett flertal arrangemang, projekt och verksamheter med stöd av kulturnämnden behöver ändras, ställas in eller flyttas fram på grund av coronaviruset.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-05-07 14:35

Kulturförvaltningens fokus är att värna det fria kulturlivet och att underlätta för er kulturaktörer att ta sig igenom de svårigheter som orsakas av coronaviruset.

Som central bidragsgivare kommer vi i hantering och uppföljning att ta stor hänsyn till detta och i normalfallet inte kräva återbetalning av beviljade stöd. Vi är medvetna om hur svårt det kan bli att bygga upp ett fungerande och vitalt kulturliv efter en sådan här extraordinär situation.

Informera kulturförvaltningen vid förändringar i verksamheten

Ni som fått stöd ska alltid informera förvaltningen vid större förändringar och stämma av kring reviderad planering och budget, vilket gäller även nu.

Vad som händer framöver

Generellt ser vi positivt på kreativa och alternativa lösningar samt omprioriteringar för att möjliggöra genomförandet av arrangemang, aktiviteter och utvecklingsarbete.

Mer detaljerad information kring hantering av ansökningar, redovisningar och uppföljning kommer att kommuniceras löpande, genom malmo.se och via e-tjänsterna för kulturstöd och vid behov i samtal med våra handläggare.

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt genom pågående ärenden i e-tjänsten eller via mejl till kulturstod@malmo.se.

Regeringen fördelar stödpaket om 500 miljoner till kulturen

Statens kulturråd ska fördela 370 miljoner kronor till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter eller drabbas av merkostnader. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

Kulturrådet

Stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang, exempelvis konserter, scenkonstföreställningar, konstutställningar, föreläsningar och liknande evenemang som riktat sig till allmänheten och ställts in med anledning av förbud mot allmän sammankomst och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Även konstnärligt verksamma aktörer som skulle ha arbetat med kulturevenemanget kan söka stöd. Endast juridiska personer och företagare som bedriver professionell kulturverksamhet får del av stödet.

Ansökningsomgången öppnar 28 april och sista ansökningsdag är 11, 12 eller 13 maj, beroende på vilken verksamhet det gäller.

Konstnärsnämnden

Ansökan öppen, sista dag 14 maj.

Sveriges Författarfond

Ansökan öppen, sista dag 8 maj.

Svenska Filminstitutet

Ansökan öppen, sista dag 5 maj.