Publicerad 13 oktober 2017

13 oktober 2017

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-22 15.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämnden hade sammanträde 14 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-22 12.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 21 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-22 11.00
 • Anslag: Justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 mars. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-22 11.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelnsens arbetsutskott hade sammanträde 18 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-22 10.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets-och gatukontoret hade sammanträde 21 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-22 08.00
 • Kungörelse: ansökan om bygglov

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-03-22 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämnden hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-22 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 14 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-22 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 21 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-21 15.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets-och gatukontoret hade sammanträde 20 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-21 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 mars. §26 Remiss om granskning för förslag på detaljplan för fastigheten Toarp 2:14 m.fl. i Oxie i Malmö (Dp 5408) . Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-20 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-20 08.00
 • Anslag: Justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 6 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-19 08.15
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-19 07.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-19 07.27
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 11. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040-34 13 59.
  2019-03-19 07.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-19 07.21
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämnden hade sammanträde 13 mars. §§ 44 & 48 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-15 12.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag:
  2019-03-15 12.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 15.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 mars. §§ 55-58 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 15.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 13.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighet- och gatukontoret hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 13.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 28 februari. §§ 45 och 46 i protokollet har nu justerats och tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 08.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 4 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-13 15.44
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-13 10.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom ansalg.
  2019-03-12 11.56
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 10. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-03-11 08.18
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-08 13.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-08 10.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivitsg enom anslag.
  2019-03-08 10.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-06 07.33
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-05 11.49
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-03-05 10.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 25 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-05 09.50
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-05 09.47
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 25 februari. Protokollet är nu justerat (utom §§ 20-22 som justerades omedelbart) och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-04 09.56
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 9. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040-34 13 59

  2019-03-04 08.48
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadnämndens delegation hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 11.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 10.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Komminfullmäktige hade sammanträde 28 februari.  §§ 45 och 46 i protokollet har nu justerat och tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 10.30
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämden hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämnden hade sammanträde 19 februati. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 08.00

Senast ändrad: 2019-03-22 19:56