Publicerad 5 juli 2019

5 juli 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-07-16
 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 28. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-07-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott förvaltningsövergripande hade sammanträde 9 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-12
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott förvaltningsövergripande hade sammanträde 2 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-10
 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 27. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-07-09
 • Upphävt beslut om skolskjuts.


  Förvaltningsrätten har upphävt Grundskolenämndens beslut om att avslå ansökan om skolskjuts den 15 mars 2019.
  2019-07-08
 • Anslag: justerat protokoll.


  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hade sammanträde 18 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-05
 • Anslag: justerat protokoll.


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 27 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-05
 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 3 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-04
 • Anslag: justerat protokoll.


  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen hade sammanträde 27 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-03
 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 19 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 28 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-07-03
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 25 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-03
 • Kungörelse:flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 26. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-07-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 27 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-07-01