Publicerad 18 september 2019

18 september 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 13 hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott(FSN-AU) hade sammanträde 12 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivit genom anslag.
  2019-09-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 5 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 18 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämnden hade sammanträde 17 september. § 40 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 18 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 september. § 82 Remiss om Granskning för förslag på detaljplan för fastigheten Ledebur 15 i Innerstaden i Malmö (Dp5603)
  2019-09-18
 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-18
 • Kallelse och föredragslista


  Här hittar du Kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september.
  2019-09-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 17 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivts genom anslag.
  2019-09-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 9 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-17
 • Anslag: justerat protokoll.


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 6 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-17
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-17
 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 37. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59. 
  2019-09-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbesutskott hade sammanträde 12 september. §§ 188-190, 192 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 11 september. § 206 i protokollet blev omedelbart justerad och tillkännages genom anslag.
  2019-09-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 4 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 2 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 9 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-09-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 4 september. §§ 16-23 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-09-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 3 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-10
 • Anslag: justerat protokoll 


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 2 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-10
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 36. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040-34 13 59.
  2019-09-09
 • Anslag: justerat protokoll 


  IFastighets- och gaukontoret hade sammanträde 9 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 9 september. Bostadsanpassingsbidrag: Vecka 32-2019 - vecka 36-2019.
  2019-09-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 4 september. §§ 27-40 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa- vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 29 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-06
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa. 
  2019-09-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 27 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 27 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 28 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 3 september. Äskade av parkeringsköpmedel nr 10 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 2 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 27 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 19 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 26 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 28 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-09-02
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 35. Har du frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-09-02