Publicerad 22 mars 2019

22 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 16 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-24 12.00
 • Anslag: justerat protokoll 

  Gastighets- och gatukontoret hade sammanträde 23 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-24 11.26
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa- vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-05-24 11.20
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskoleförvaltningen hade sammanträde 21 maj. §§ 72 och 78 i protokollet har nu justerats och tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-24 11.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 23 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-24 11.02
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-23 11.50
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämnden hade sammanträde 22 maj. §75 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-23 11.41
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegation hade sammanträde 23 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-23 10.46
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 22 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-23 10.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 21 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-23 10.19
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 21 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-22 12.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde dem 21 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-22 10.00
 • Anslag: Justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 17 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-22 09.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivit genom anslag.
  2019-05-22 08.45
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-22 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 13 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-21 10.34
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-21 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-21 07.35
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 20. Har du frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-05-20 13.36
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-20 12.29
 • Anslag: justerat protokoll.

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-20 07.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-17 15.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 9 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-17 15.19
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 16 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-17 14.51
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-17 14.48
 • Kungörelse: ansökan om bygglov.

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-05-17 10.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 16 maj. §§ 104-110 i protokollet är nu justerats och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-17 10.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-16 13.26
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 8 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-15 13.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-15 13.33
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 14 maj. § 37 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-15 13.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 6 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-14 08.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 9 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-14 08.34
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 19. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-05-14 08.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 6 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-14 08.02
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 10 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-14 07.59
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 maj. § 45 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-14 07.56
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 25 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-09 13.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 3 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-09 13.35
 • Anslag: justerat protok0ll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 25 april. Protokollet är nu justerat (§§93 och 97 justerades omedelbart) och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-08 11.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 6 maj. Protokollet är nu justerat (§277 i protokollet är omedelbart justerat) och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-07 15.41
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat (utom §49 som justerade omedelbart) och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-07 13.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-07 11.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 30 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-07 11.10
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännnagivits genom anslag.
  2019-05-07 07.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-07 07.41
 • Kungörelse: Flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 18. Har du några frågor om flyttade fordon? kontakta Fastighets - och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2019-05-06 15.50
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 3 maj. Protokollet är nu justerart och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-03 15.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 26 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-03 09.10
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 26 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivit genom anslag.
  2019-05-03 08.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-05-03 08.40