Publicerad 22 mars 2019

22 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-14 12.11
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-14 11.48
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 5 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-14 08.32
 • Anslag: justerat protokoll.

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 29 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-14 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Grundskolenämnden hade sammanträde 12 juni. § 95 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-06-14 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. §§ 138-144 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-13 13.38
 • Anslag: justerat protokoll.

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-13 11.07
 • Anslag: justerat protokoll.

  Funktionsstödsnämndens arbetutskott hade sammanträde 3 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-13 10.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-12 14.14
 • Kallelse och föredragslista

  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni.
  2019-06-12 10.18
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 11 juni. §142 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-12 10.11
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 12 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits.
  2019-06-12 10.04
 • Upphävt beslut om skolskjuts

  Förvaltningsrätten har upphävt Grundskolenämndens beslut om att avslå ansökan om skolskjuts den 24 april 2019.
  2019-06-12 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 juni. § 62 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-12 08.00
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 23. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-06-11 09.09
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 3 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-11 09.05
 • Anslag: justerat protokoll.

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 10 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-10 15.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 31 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-10 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden hade sammanträde 23 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-05 15.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 23 maj. §§ 116, 117 och 126 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-05 15.19
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 3 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-05 15.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Arvodeskommittén hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-05 15.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-05 15.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 21 maj. §§ 71-79 och 81-92 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-05 15.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-05 15.01
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-04 12.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-04 12.01
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-04 11.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 27 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-04 11.02
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 27 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-04 10.59
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 22. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-06-03 15.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-06-03 11.47