Publicerad 2019-02-27 07:31

Senast uppdaterad 2019-02-27 07:36

Kungörelse: förslag till Översiktsplan.

Förslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn finns under tiden 1 mars till 31 maj 2019 utställt i Malmö stadshus.