Publicerad 2019-05-03 08:33

Senast uppdaterad 2019-05-03 08:36

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.