Publicerad 2019-05-08 11:04

Senast uppdaterad 2019-05-08 11:07

Anslag: justerat protok0ll

Kommunfullmäktige hade sammanträde 25 april. Protokollet är nu justerat (§§93 och 97 justerades omedelbart) och har tillkännagivits genom anslag.