Publicerad 2019-05-14 07:54

Senast uppdaterad 2019-05-14 07:56

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 maj. § 45 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.