Publicerad 2019-05-15 13:26

Senast uppdaterad 2019-05-15 13:30

Anslag: justerat protokoll

Valnämnden hade sammanträde 14 maj. § 37 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.