Publicerad 2019-06-03 11:44

Senast uppdaterad 2019-06-03 11:47

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.