Publicerad 2019-06-04 10:57

Senast uppdaterad 2019-06-04 10:59

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 27 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.