Publicerad 2019-06-05 14:59

Senast uppdaterad 2019-06-05 15:01

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.