Publicerad 2019-06-10 15:06

Senast uppdaterad 2019-06-10 15:09

Anslag: justerat protokoll.

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 10 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.