Publicerad 2019-06-04 11:21

Senast uppdaterad 2019-06-04 11:26

Upphävt beslut om skolskjuts

Förvaltningsrätten har upphävt Grundskolenämndens beslut om att avslå ansökan om skolskjuts den 24 april 2019.