Publicerad 2019-06-26 08:20

Senast uppdaterad 2019-06-26 08:26

Upphävt beslut om skolskjuts.

Förvaltningsrätten har upphävt Grundskolenämndens beslut om att avslå ansökan om skolskjuts den 15 mars 2019.