Publicerad 2019-09-09 08:32

Senast uppdaterad 2019-09-09 08:40

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 4 september. §§ 27-40 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.