Publicerad 2019-09-10 07:54

Senast uppdaterad 2019-09-10 08:00

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.