Publicerad 2019-09-09 14:57

Senast uppdaterad 2019-09-09 15:17

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 4 september. §§ 16-23 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.