Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Malmö

 • Malmö har gått från befolkningsminskning till stark befolkningstillväxt.

 

 • Bostadsbyggandet har inte hängt med befolkningsutvecklingen.

 

 • Om man räknar med ett genomsnitt på två personer per bostad var det balans på Malmös bostadsmarknad 2009. Sedan dess finns ett bostadsunderskott.

Bostadsbyggande och befolkningsförändring i Malmö. Färdigställda bostäder, inklusive nettotillskott av ombyggnation perioden 1989-2016. Källa: SCB

Om man räknar med ett genomsnitt på två personer per bostad var det balans på Malmös bostadsmarknad år 2009. Men då tas inte hänsyn till vilken typ av hushåll som bor i staden eller hur stora bostäderna är som finns i Malmö.

Rekordmånga byggstarter 2017

 • Under 2017 påbörjade 4 300 bostäder, en ökning med
  1 200 bostäder.
 • I Stockholm byggstartade 7500 bostäder och i Göteborg 3780 under 2017.

Källa: Uppföljning av bostadsplanering och byggande, tertial 3 2017 (Stadsbyggnadskontoret)

Byggstartade bostäder i Malmö 2010-2017. Källa: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Visste du att...

 • År 2016 hade Malmö ca 155 000 bostäder och av dessa var ca 27 300 småhus
 • Bostadsrätterna i Malmö var fram till 2015 ca 56 300 och
  ca 71 400 hyresrätter
 • I stadsområdet Väster var antalet småhus ca 12 800 och i stadsområdet Innerstaden var det flest flerbostadshus,
  ca 41 400 (uppdaterat 2017-04-21)

Senast ändrad: 2019-03-22 20:17