Statistik över hemlöshet

Hemlöshet i Malmö 2009-2017. Antal individer. Källa: Stadskontoret, Malmö stad

  • Strukturell hemlöshet: personer som saknar egen bostad därför att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden

 

  • Social hemlöshet: personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i behov av stödinsatser från socialtjänsten

 

  • Strukturell hemlöshet är den största orsaken till hemlöshet i Malmö sedan 2013 och är drygt 3,5 gånger större 2016 än 2009

Senast ändrad: 2019-03-24 19:48