Hur kan ditt engagemang, dina goda idéer och konkreta förslag på bästa sätt nå stadens politiker?

Ta chansen att påverka hur Malmö stad kan förenkla för dig Malmöbo att komma i kontakt med dina politiker.

Har du tankar och idéer om hur Malmö stad kan förenkla för dig som Malmöbo att komma i kontakt med dina politiker? Hur skulle medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen kunna utvecklas för att möta dina behov som Malmöbo?

Malmö stad håller på att se över den medborgardialog som idag sker via medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Vi har redan samlat in kommunfullmäktigeledamöternas synpunkter och får under sommaren in synpunkter från stadens facknämnder.

Men nu behöver vi veta vad Du som Malmöbo tycker skulle kunna göras bättre.


Därför anordnar vi och bjuder in dig Malmöbo till ett gemensamt samtal om medborgardialog. Samtalet pågår i två timmar. Antalet deltagare är begränsat till 30 personer/tillfälle och det finns fem tillfällen att välja mellan.

Det går enbart att anmäla sig till ett tillfälle!


Senast ändrad: 2019-04-18 07:56