Avanti

Avanti (före detta PTSD-center) är en verksamhet för Malmöbor som på grund av krigsrelaterade trauman eller migrationsrelaterad stress upplever symptom eller fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.

Genom samordnad, sammanhållen planering med individen i centrum och att parallellt erbjuda anpassad SFI, arbetsförberedande insatser, hälsofrämjande insatser samt behandlingsinsatser genom Röda Korset eller inom Region Skåne, underlättas vägen till arbete, studier och självförsörjning.

På Avanti arbetar arbetsmarknadssekreterare, kurator, friskvårdskonsulent, arbetsförmedlare, SFI-lärare, modersmålslärare, sjuksköterska och läkare.

Verksamheten delfinansieras av Finsam (extern webbplats) och sker i samverkan mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Blanketter

Remiss till Avanti, Wordfil (word, 63.5 kB)

Samtycke gällande hävande av sekretess, pdf (pdf, 226.2 kB)


Produktblad Avanti

Produktblad Avanti, pdf (pdf, 252.1 kB)

Senast ändrad: 2019-08-29 16:01