Samverkan med facket

Malmö stad har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna.

Målet med avtalet är att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla anställda. Utgångspunkten är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Samverkan förutsätter en regelbunden dialog mellan arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga företrädare om verksamheten, måluppfyllelse och resurser. Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar liksom samverkansgrupper med de fackliga organisationernas företrädare, är viktiga forum för dialog och samverkan.

Har du frågor om samverkansavtalet?

Kontakta personalavdelningen på den förvaltning du är intresserad av att jobba på.

Senast ändrad: 2017-05-04 14:34