Årets ledare 2016 – Barbro Romero

Barbro Romero är Årets ledare i Malmö stad 2016. Barbro arbetar som förskolechef på Blomviks, Cypressens, Gullviksborgs, Herdinnans, Rosenholms och Stångbönans förskola. Priset delades ut på Malmö stads ledarskapsdag den 8 november.

Barbro Romero, förskolechef

Förutom äran är priset en staty och 50 000 kronor. Prispengarna ska gå till att utveckla den gemensamma arbetsplatsen.

Stort grattis! Hur känns det?

– Det känns alldeles fantastiskt. Det är en ödmjuk känsla att bli nominerad och att dessutom bli vald till årets ledare, det är stort. En bekräftelse på att jag och alla mina medarbetare gör ett bra jobb för barnen i Malmö.

Vad tänker du när du hör motiveringen?

– Grunden till allt är engagemang och tillit. Engagemang för mig handlar om att man bryr sig. Och jag brinner för Malmös barn, men också för alla som arbetar med att ge barnen bästa möjliga start i livet. Tänker bland annat på vilket bra arbete vi gör i förskolan som jobbar för yttrandefrihet och jämställdhet. Ledardagen handlade om visioner och ledarskap. Ibland handlar mycket i vardagen om detaljer. Då och då behöver man lyfta blicken för att se meningen med det man gör. Jag brukar prata om mina två fyrar jag styr efter. Dessa är barns lika villkor i Malmö och barnens tillhörighetskänsla till Malmö. Alla barn ska känna att man har en plats och att man finns i ett sammanhang.

Varför tror du att just du utsågs till årets ledare i Malmö stad?

– Jag tycker om att vara riktigt närvarande, eller härvarande som jag brukar säga. Jag tar mig tid att lyssna och fånga in varje enskild medarbetare i samtal. Var och en av oss betyder så mycket och då är det viktigt att jag förmedlar att alla är betydelsefulla. En annan viktigt del är att jag känner stor tillit till mina medarbetare. Jag vill att man som pedagog ska kunna få lov att utvecklas utifrån den plats man är just nu. Mitt uppdrag är också att sporra alla utifrån sina möjligheter oavsett om det går fort eller det tar lite längre tid. Men för att detta ska fungera krävs det att jag lyssnar på mina medarbetare och känner till var de befinner sig.

Vad är ett bra ledarskap för dig?

– Vara närvarande och att fånga ögonblicken som leder till utveckling.

När du ser på året som gått – hur ser du då på ditt ledarskap?

– Det största som hänt är den organisationsutveckling vi genomfört. Jag har fått förmånen att få fler förskolor och utmana mig själv att utvecklas inom det strategiska ledarskapet. Samtidigt har formerna för det kollegiala lärandet utvecklats. Ju fler medarbetare vi är desto mer tillgång till kompetens får vi. Den tysta kunskapen som jag tycker om att lyfta fram. Det ger mer till barnen i form av kunskapsutbyte mellan förskolorna. Bland annat har vi startat ambassadörsgrupper i olika ämnen som stöttar varandra över samtliga förskolor i mitt område. Vi har sju ambassadörgrupper igång nu och en referensgrupp som jobbar med vetenskapliga forskningar, teorier och metoder. Jag tror mycket på det kollegiala lärandet och att det ger oss möjlighet att växa tillsammans.

Vad tar du med dig tillbaka till dina medarbetare?

– En väldig tacksamhet och ödmjukhet att mina medarbetare uppskattar och trivs i vårt arbetssätt. Utmärkelsen är en symbol, men den står för något större som vi gör tillsammans. Jag är inget utan mina medarbetare och absolut inget utan barnen. Det här ger oss en glädje i området kanske väcker det lite nyfikenhet.

Har du några tankar kring vad prispengarna ska användas till?

– Jag har inte hunnit tänka så mycket på det. Men för mig är det viktigt att tänka på hur pengarna också kommer barnen till dels. Det får jag prata med medarbetarna och barnen om. Ska bli spännande att höra vad de tycker.

Fakta

Motiveringen: Årets ledare 2016 är en chef som brinner för sin verksamhet! Hen är en ”härvarande” chef som involverar och utmanar medarbetarna så att både de och verksamheten utvecklas. Hen har stort engagemang och är en tillgång för hela verksamheten, kollegor och medarbetare. Hen ser och tar tillvara på medarbetarnas kompetens och uppmuntrar till kollegialt lärande. Hen är en nyfiken ledare som får medarbetarna att känna sig betydelsefulla för verksamheten och för Malmö stad.

Senast ändrad: 2016-11-09 14:58