Jobba i Malmö stad - en videoserie

Detta sköna gäng från Malmö stads daglig verksamhet tog med sig sina filmkameror och gav sig ut för att träffa några av Malmö stads medarbetare. Häng på och se hur det kan vara att jobba hos oss.

Reportrarna på daglig verksamhet/Antennen FilmProduktion. Från vänster: Michael Dahlberg, Fredrik Stegmann, Bertil Johansson och Stefan Truedsson. Mikael Sörensen saknas på bilden.

Vad är daglig verksamhet?

Syftet är att ge meningsfull sysselsättning till personer med funktions-nedsättning.  Ambitionen är att så många som möjlighet ska få arbeta på vanliga arbetsplatser och i förlängningen kanske också få ett riktigt lönearbete.

Vad gör en beredskapssamordnare?

Reportrar från Malmö stads Daglig Verksamhet har tagit med sig sina kameror och besökt Jan-Peter Stål som är Beredskapssamordnare. Följ en dag och kolla in vad han arbetar med.

Webbvideo

  • Globala målen - Agenda 2030

  • Globala målen - Sege Park

  • Globala målen - Malmö works

  • Intraprenörskap i Malmö stad - Sänkt hastighet blev verklighet med nya rutiner

  • Intraprenörskap i Malmö stad - Tidsresan samlade biblioteks- och museipersonal kring Malmös historia

  • Intraprenörskap i Malmö stad - Koncept Karin

Fler filmer

Senast ändrad: 2019-07-10 16:54