Stödassistent

Som stödassistent inom LSS arbetar du med personer som har fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. En viktig del av arbetet är att motivera och stötta personen i att delta i samhällslivet.

Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter och samverkar med personens nätverk och medarbetare och samarbetspartner. Du ansvarar också för att tillsammans med personen upprätta och följa upp genomförandeplaner och föra social dokumentation.

Var jobbar du?
En stödassistent i Malmö stad jobbar på något av kommunens LSS-boenden eller korttidshem runtom i staden.

Vad måste du kunna?
Du ska ha läst vård och omsorgs- eller barn och fritidsprogrammet på gymnasiet eller liknande utbildning. Du måste kunna arbeta självständigt och tycka om att jobba med människor.

Hur ser en arbetsdag ut?
Som stödassistent utför du bland annat vardagssysslor som att städa och tvätta, men du fungerar även som ett socialt stöd för Malmöbon. Du följer med på olika ärenden och aktiviteter. Det kan handla om allt från att besöka Skatteverket till att gå på fotbollsmatcher. Du ger även pedagogiskt stöd för att utveckla personens förmågor och självständighet. Alla insatser utgår individuella behov.

Hur kan du utvecklas inom jobbet?
Du erbjuds interna utbildningar. Vill du studera vidare kan du till exempel läsa till stödpedagog på högskola eller yrkeshögskola. Många utbildningar erbjuds som deltidsstudier och som distansutbildning. Det innebär att du kan arbeta som stödassistent samtidigt som du studerar.

Senast ändrad: 2019-03-05 16:25