Malmös äldre behöver dig

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen söker dig som tidigare jobbat inom vård och omsorg och nu vill hjälpa Malmös äldre som riskerar att drabbas hårdast av coronaviruset.

Förvaltningen söker med kort varsel ett större antal medarbetare till både hemtjänsten och vårdboenden.

Vi söker i första hand de som har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller som har påbörjat utbildning.

Uppdragen finns både inom vårdboenden och inom hemtjänsten.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på tjänst, men sträcker sig från vårdinsatser till städning, tvättning, inköp och omvårdnad.

Alla som uppfyller kraven får genomgå en intensivutbildning och påbörjar därefter sitt arbete omgående, med vägledning av erfaren personal.

Vill du göra en insats för samhällets allra mest sårbara grupper? Malmös äldre behöver dig nu!

Senast ändrad: 2020-03-20 08:26