Publicerad 2019-03-26 15:17

Senast uppdaterad 2019-03-26 16:21

Sjuksköterskor som trivs i hemsjukvården

Eva Lönnqvist Sort och Johanna Larsson arbetar som sjuksköterskor inom hemsjukvården. Det innebär att de utför hälso- och sjukvårdsinsatser hemma hos personer som inte kan ta sig till primärvården på egen hand eller med stöd av andra.

Två sjuksköterskor tittar ner på samma sak.

Eva och Johanna hjälper bland annat till med att lägga om sår, ta blodprover och förbereda mediciner som hemtjänsten delar ut. Ibland blir det akuta hembesök också.

– Det känns värdefullt att få komma in i en annan människas liv och kunna göra skillnad, säger Eva Lönnqvist Sort.

Hon menar att det är viktigt att skaffa sig en helhetssyn när man kommer hem till någon för att ge vård. Det är lite av ett detektivarbete där hon samarbetar med både vårdtagaren, anhöriga och kollegor inom hemtjänsten och hemsjukvården för att kunna ge den allra bästa vården:

– Att bygga relationer är verkligen A och O. Genom att hjälpa någon med sjukvårdsinsatser i hemmet lär vi känna varandra på ett annat sätt än om du möter en patient ett par gånger på en vårdcentral. Det blir enklare för mig att skapa mig en bild av personen, för att kunna ge den bästa vården till varje individ, säger Eva Lönnqvist Sort.

– Ja, vi som sjuksköterskor kan hitta länken till att personen får det bättre, säger kollegan Johanna Larsson. Jag trivs väldigt bra med att arbeta i hemsjukvården. Det är en charm i att få komma hem till någon i deras hem. Många är tacksamma över att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och genom att vi kan förebygga de enklaste symptomen slipper vårdtagaren många sjukhusbesök.

Arbetet innebär ofta mycket samarbete med anhöriga.

– När jag arbetar med patienter som får palliativ vård handlar det mycket om anhörigstöd också. I de situationerna känner jag att jag betyder mycket för de anhöriga, att de känner sig trygga med att prata med mig, säger Johanna Larsson.