Publicerad 2019-09-11 13:44

Senast uppdaterad 2019-09-16 15:55

Sjuksköterska på vårdboende
– utmanande och familjärt!

två kvinnor som sitter och pratar

Rhayssa Porto Jaskulski jobbar som sjuksköterska på Lotsgårdens vårdboende. Tillsammans med sin kollega Anna Fröjd är hon omvårdnadsansvarig sjuksköterska för 30 personer som bor på boendet. Ett arbete som är utmanande men också en källa till bra teamwork och en familjär känsla.

– När jag sökte mig hit först tänkte jag att det kunde vara en tillfällig lösning. Men nu vill jag inte jobba någon annanstans! Jag trivs bra här och jag blir mycket mer utmanad i arbetsuppgifterna än vad jag trodde att jag skulle bli!

Rhayssa Porto Jaskulski har varit på Lotsgården i drygt ett år. Innan dess arbetade hon på en operationsavdelning.

– När man jobbar på sjukhus träffar man ofta patienterna i ett akut läge. Här får vi träffa patienterna varje dag och kan följa dem i deras vardag. Om man inte känner till det här jobbet kan man lätt tro att det mest handlar om att dela dosetter och prata med äldre patienter, men det är så mycket mer. Vi kan utföra många medicinska insatser här som gör att patienten slipper åka till sjukhus. Tillsammans med min kollega har vi ansvar för 30 patienter i varierande åldrar, med olika sjukdomar och alla med sina unika behov. Det är en stor utmaning i sig!

Utveckling via skräddarsydda utbildningar

Att inte stå still på en arbetsplats, att kunna få utvecklas och lära sig något nytt, tycker Rhayssa är en viktig faktor för att trivas på jobbet. Därför var hon en av många som valde att gå uppdragsutbildningen ”Medicinsk vård och omvårdnad” i våras.

Utbildningen, på 7,5 högskolepoäng, arrangerades i samarbete med Malmö Universitet där medarbetare från förvaltningen kunde studera på arbetstid.

– Vi fick en bra inblick i ny forskning och metoder, men också en bra genomgång av saker vi har lärt oss tidigare på sjuksköterskeprogrammet. Det var bra med repetition eftersom man har tappat en del sedan skoltiden. När man fortfarande var student var det mycket press på att klara tentorna och betydligt svårare att koppla kunskapen till verkligheten. Nu kunde jag ta till mig allt på ett helt annat sätt och fick med mig nyttig information om de senaste behandlingsmetoderna. Vissa nya behandlingar har vi redan börjat använda på boendet! berättar Rhayssa Porto Jaskulski.

Rhayssa Porto Jaskulski och Anna Fröjd jobbar båda som sjuksköterskor på Lotsgårdens vårdboende

Eget ansvar men alltid specilistkompetens nära

Varje arbetspass inleds med att gå igenom vad som behöver göras för dagen. Vad och när saker ska göras bestämmer hon själv.

– Det är upp till oss själva att planera dagens uppgifter och prioritera vad som är viktigast. Alla HSL- insatser ansvarar jag och min sjuksköterskekollega Anna Fröjd för. Dagen börjar med en gemensam träff med alla medarbetare som har jobbat natt, de som ska jobba dag, sjuksköterskan och chefstödet. När medarbetarna från nattpasset har informerat om hur kvällen och natten har varit bli det min tur att informera vilka HSL-insatser jag skulle vilja ha hjälp med under dagen. Det kan handla om att en patient behöver vägas för att jag ska kunna följa upp en viktutveckling eller hur väl ett sår har läkt. Vi har ett bra mycket samarbete i gruppen!

Även om arbetet som sjuksköterska på ett vårdboende innebär mycket eget ansvar, är annan kompetens aldrig långt borta.

– Vi har ett tätt samarbete med både läkare, vårdcentral, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Varje vecka träffar jag läkaren och går igenom vilka nya insatser som behövs. Varannan vecka träffar vi alla övriga professioner som är kopplade till patienterna på SIP-möte (samordnad individuell plan för den enskilde). Blir det något akut är de bara ett telefonsamtal iväg. Min roll som sjuksköterska handlar om att hålla samman allt medicinskt kring patienten, både ordination från läkare och kalla in hjälp från sjukgymnast, om jag märker att det uppstår ett behov. För mig är det väldigt stimulerande och tryggt att få ansvara för den typen av bedömningar men ändå ha backup från ett kompetent team!