Om att vara chef i Malmö stad

I Malmö stad har vi över 1 400 chefer som leder arbetet för våra cirka 25 800 medarbetare som finns inom cirka 400 olika yrkeskategorier.

I Malmö stad arbetar vi med att skapa en verksamhet som uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Som chef har du en viktig nyckelroll i att utveckla verksamheten, bland annat genom att förverkliga visioner och mål till konkreta aktiviteter tillsammans med medarbetarna.

Ett bra ledarskap utvecklas i samspel mellan chef och medarbetare. Vi vill utveckla ledarskapet så att laganda, engagemang och arbetsglädje ökar. Våra chefer ska kunna kommunicera, vägleda och stimulera medarbetarna till utveckling och ta tillvara deras kunskap och erfarenheter.

Vi uppmuntrar chefer att reflektera och utvecklas i sitt ledarskap. Därför erbjuder vi en rad olika möjligheter för utveckling, som till exempel ledarskapsprogram, mentorskapsprogram, seminarium och kurser.

Chef och ledarskap i Malmö stad är ett av de områden som följs upp i den årliga personalredovningen.

Chef och ledarskap i Malmö stad - uppföljning 2018

Årets ledare i Malmö stad

Varje år utses Årets ledare i vår verksamhet. En nominering som görs av medarbetarna. Årets ledare ska ha ett stort engagemang för Malmö och utveckla sin verksamhet tillsammans med medarbetarna på ett kreativt och engagerat sätt med Malmöborna i fokus.

Årets ledare 2018 - Tanya Ucar Moriarty

Tanya arbetar som sektionschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen och har där tillsammans med sina medarbetare drivit ett målinriktat arbete med barnets bästa som utgångspunkt.

Motivering:

”Årets ledare har under det senaste året haft ett starkt fokus på att arbeta med värdskapet, både i klientkontakter och internt inom enheten.

Barnets bästa har varit den centrala utgångspunkten för det målinriktade arbetet.

Hon har tillsammans med medarbetarna skapat en tydlig struktur i sektionens arbete. Det bidrar till att alla aspekter av barnens situation synliggörs i uppföljningsarbetet och att barnen får det stöd de behöver av socialtjänsten. Hon har lagt stor vikt vid arbetsglädjen hos medarbetarna som en drivkraft i detta arbete.

Hon bidrar till ett gott samarbete och helhetssyn inom enheten, avdelningen och förvaltningen genom nära samarbete med andra sektionschefskollegor”.

Senast ändrad: 2019-05-06 11:27