Ta emot en sommarpraktikant som är 13–15 år

Sommarpraktik i grundskolan är en satsning som syftar till att ge högstadieungdomar i de kommunala skolorna en meningsfull sysselsättning under sommaren. Första året satsningen anordnades var 1979.

Det går inte att som enskild elev söka till Sommarpraktik i grundskolan utan platserna tilldelas de kommunala skolorna och fördelas till eleverna av elevhälsoteamet på respektive skola.

Praktikanterna är högstadieelever i de kommunala skolorna, födda 2002-2004. Praktikplatserna finns inom den privata och offentliga sektorn men även inom föreningslivet. Det utgår en praktikersättning som betalas av Malmö stad och förhandlas centralt.

Satsningen samordnas av Ung i Sommar, där Sommarpraktik i grundskolans medarbetare finns tillgängliga under hela sommaren för att hjälpa till och svara på frågor samt göra besök på praktikplatserna.

Maila oss ungisommar@malmo.se eller gör en intresseanmälan!

Sommarpraktik i grundskolan 2017

  • Praktikanter i åldern 13–15 år söker inte själva utan utses av skolornas elevhälsoteam. Kuratorn på elevens skola kommer göra en introduktion med er inför praktikstart.

  • Praktiken får vara max 6 h per dag mellan kl. 06.00 & 20.00 på vardagar, alltså ingen praktik på helgen eller under sena kvällar.

  • Praktikperiod 1: 18 juni–13 juli Praktikperiod 2: 16 juli–10 aug.    
    Kan ni erbjuda en annan period? Vi är intresserade av alla platser!

  • Under Frågor och svar hittar du mer information om vad det innebär att ta emot en praktikant.

  • Ung i Sommar fungerar som en förmedlare av praktikplatser mellan arbetsgivare och ungdomar. Vi stöttar din arbetsplats både innan och under praktiken.

Välkomna en praktikant på din arbetsplats och var med att bidra till att skapa möjligheter för Malmös ungdomar! Intresseanmäl dig!

Senast ändrad: 2018-05-23 15:01