Vi erbjuder prao-platser

Fyll i formuläret och skicka in till oss. De fält som är markerade med röda stjärnor är obligatoriska.

Om du hellre vill använda pdf-formulär hittar du dem här: pdf-formulär för att ta emot prao-elev

Information om hur vi hanterar personuppgifter i Malmö stad
Typ av arbetsplats * (obligatorisk)
Typ av arbetsplatsFyll i alla de veckor som ni kan ta emot PRAO-elever
Höstterminen 2019 (30 september - 13 december)


Vårterminen 2020 (2 mars - 29 maj)


Fyll i hur många praoelever ni kan ta emot per vecka. Ex: två elever v. 17, fyra praoelever v. 22 osv.
Möjlighet till förstärkt handledarskap * (obligatorisk)
Prao Malmö tar fram 60 platser/termin för elever som går i högspecialiserad verksamhet såsom grundsärskola, skolområde autism eller motsvarande.Dessa elever intervjuas för att sedan matchas med arbetsgivare som tackat ja till att ta emot prao med förstärkt handledarskap (FH). Genom FH erbjuder ni extra stöd för eleven under praoveckan.
Möjlighet till förstärkt handledarskap


Elevens arbetstider * (obligatorisk)
Eleven arbetar högst 6,5 h/dag (inkl. lunch) måndag-fredag och arbetar inte mellan kl. 20.00–06.00.
Elevens arbetstiderLunch * (obligatorisk)
LunchSkyddskläder * (obligatorisk)
SkyddskläderKvalitetskriteriet för en säker och meningsfull PRAO * (obligatorisk)
Alla kriterier måste uppfyllas för att ni ska kunna ta emot en praoelev.
Kvalitetskriteriet för en säker och meningsfull PRAO

Frågor till arbetsplatsen * (obligatorisk)
Förutsätter att arbetsgivare/handledare gjort en riskbedömning. Alla kriterier måste uppfyllas för att ni ska kunna ta emot en praoelev.
Frågor till arbetsplatsen


Är miljön riskfylld för en minderårig praoelev? * (obligatorisk)
Är miljön riskfylld för en minderårig praoelev?
Jag (arbetsgivare/handledare) har tagit del av informationen, bockat av checklistan och bedömer att praoplatsen inte är riskfylld. Vi följer de lagar och förordningar som finns * (obligatorisk)
Jag (arbetsgivare/handledare) har tagit del av informationen, bockat av checklistan och bedömer att praoplatsen inte är riskfylld. Vi följer de lagar och förordningar som finns


Senast ändrad: 2019-07-02 13:38