Sommarpraktik i grundskolan

Sommarpraktik i grundskolan erbjuder ett begränsat antal platser till högstadieungdomar i de kommunala skolorna. Syftet med praktiken är att ge en meningsfull sysselsättning under sommaren. Platserna förmedlas via skolans elevhälsoteam som väljer ut vilka elever som får delta. Enskilda elever kan inte själva ansöka.

Praktikanterna är högstadieelever i de kommunala skolorna, födda
2004–2006. Det går inte att som enskild elev söka till Sommarpraktik i grundskolan, utan platserna tilldelas de kommunala skolorna och fördelas till eleverna av elevhälsoteamet på respektive skola.

Praktikplatserna finns främst inom butik, café och restaurang, men även inom föreningar och kommunala verksamheter. Det utgår en praktikersättning som betalas av Malmö stad och förhandlas centralt.

Satsningen samordnas av Ung i sommar, vars medarbetare finns tillgängliga före, under och efter praktiken för att hjälpa till och svara på frågor samt göra besök på praktikplatserna.

Senast ändrad: 2019-02-28 09:42