Ungdom med behov av extra handledarstöd*

Ung i sommar har ett antal praktikplatser framtagna till ungdomar med behov av extra handledarstöd. Platserna förmedlas till unga Malmöbor födda 2000–2003 via gymnasie- och grundskolor och Ung Malmö.

Inför sommaren kommer det att finnas några praktikplatser per skola i Malmö att söka för ungdomar med behov av extra handledarstöd. Ansökan sker med kurator på skolan, eller vägledare på Ung Malmö. Antalet platser som fördelas till varje skola är begränsade.

Anmälan och fördelning av platser

Ung i sommar tar fram och kvalitetssäkrar praktikplatserna. Det ligger alltså inte längre på kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska eller annan skolpersonal att ta fram anpassade platser, utan ni kan anmäla in för ett antal ungdomar på din skola eller verksamhet att ta del av den här fördelningen.  

Ung i sommar fördelar sedan platserna genom elevhälsan för de kommunala gymnasieskolorna och enskilt med vissa fristående gymnasie-och grundskolor. Ung i sommar samarbetar med Ung Malmö för de ungdomar som inte går i skolan. För de elever som går i grundskolan och är födda inom 2000–2003 fördelas de platser med elevhälsan på grundskolan.

För arbetsgivare

Praktik Malmö har lång erfarenhet av att jobba med praktikplatser. Tillsammans med företag, organisationer och föreningar ger vi Malmöborna en inblick i och en fot in i arbetslivet. Praktik kan ske i olika former och av olika anledningar men har alltid stor betydelse för den som får den. Om du som arbetsgivare har möjlighet att ta emot ungdomar med behov av extra stöd, kontakta oss så berättar vi mer. Du kan även markera det i anmälan.

*Gäller ungdomar som är i behov av utökat handledarstöd än vad en ordinär Ung i sommar praktikplats kan erbjuda. För ungdomar med ett mer omfattande behov är det möjligt att komma in med en egen framtagen praktikplats som Ung i sommar avgör om den är godkänd utefter uppsatta riktlinjer.

Senast ändrad: 2018-12-19 09:23