För handledare

OBS! Inget nytt intag till handledarubildning och projektet under 2019!
Om din arbetsplats är intresserad av att ta emot arbetssökande och börja ett samarbete med Malmö Stad kan ni vända er till Praktik Malmö.

Har du någon gång upplevt att du har varit tydlig men ingen förstod vad du menade? Gillar du att kommunicera och jobba med människor? Vill du utvecklas i rollen som arbetsledare/handledare? Jobbar du på en mångkulturell arbetsplats?

Svarar du ja på minst två av frågorna är den här utbildningen något för dig! Utbildningen är kostnadsfri, arbetsplatsen satsar din tid och du ditt engagemang. Kommunikation på en arbetsplats är så mycket mer än informationsmöten, nyhetsbrev och manualer. I rollen som medarbetare, arbetsledare och handledare gäller det att kommunicera så att andra förstår.

Lägg där till att våra arbetsplatser blir mer och mer mångkulturella, att fler och fler har svenska som andraspråk och att du inte kan utgå från att alla har samma referensramar. Det ställer krav på kommunikationen. Men ger också möjligheter att se saker på nya sätt och utveckla arbetsplatsen.

Vårt utbildningspaket riktar sig till dig som vill utvecklas som medarbetare och handledare och ta emot praktikanter genom projektet Vägen in. Paketet består av två halvdagar där du utvecklar din kompetens inom: Ledarskap och kommunikation, mångfald, inkludering, normer och kultur samt språkutveckling och språkinlärning. Teoretiska kunskaper, tips och verktyg varvas med övningar, diskussion och egen reflektion. Du kommer även ha nära kontakt med våra coacher som kommer att stötta och coacha dig under tiden du handleder en praktikant.

Vägen in handledarutbildning

Vägen in handledarutbildning ger kompetensutveckling inom den mångkulturella arbetsplatser, språkutvecklande arbete och själva handledarskapet.

Fem goda anledningar att delta i utbildningen

  1. Bli tryggare i din roll som handledare, ledare och förebild!
  2. Lär dig mer om kommunikation, språk och olika samtalsstrategier!
  3. Lär dig om olika personlighetstyper på arbetsplatsen och dynamiken som uppstår – idéer och samarbete likaväl som missförstånd och konflikter!
  4. Få kompetensutveckling inom normer, arbetsplatskultur, antidiskriminering och mångfald!
  5. Skapa en positiv miljö för tillit, respekt och samarbete!
Logotyper samarbetsparter Vägen in

Vägen in är ett ESF-projekt som arbetar för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Kontakta oss

Tiba Khozestani, projektledare: 073-387 50 86

Senast ändrad: 2019-08-05 14:23